راهـنـمـایـی و مـشـاوره

(گزیده ی کتاب های مشاوره) شماره ی دو:

نویسنده : همکلاسی... | تاریخ : 7:17 بعد از ظهر - پنجشنبه 1 مهر1389

*مبانی ، اصول  و روش های مشاوره:

کوری، جرالد. مبانی مشاوره و روان درمانی. ترجمۀ عبداله احمدی قلعه، حسین مهریان. تهران: فانوس خیال، 1385.

راهنمایی، احمد. آشنایی با اصول و فنون مشاوره. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1386.

شرترز، بروس. اصول راهنمایی و مشاوره. ترجمۀ علی شریعت مداری. تهران: دریچه، 1379.

صافی، احمد. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی. تهران: رشد، 1379.

شفیع آبادی، عبدالله.راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و م‍ش‍اوره‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و ش‍غ‍ل‍ی‌ ( م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ک‍ارب‍رده‍ا). تهران: سمت، 1378.

شفیع آبادی، عبدالله. مقدمات راهنمایی و مشاوره: مفاهیم و کاربردها. تهران: دانشگاه پیام نور، 1370.

بیگلری، تهمینه؛ عینی، مهسا. اصول روانشناسی بالینی و مشاوره. تهران: مبین آرا، 1381.

کاتلر، جفری. مقدمه ای بر مهارت های یاورانه(مشاوره). ترجمۀ محمد قمری. ابهر: دانشگاه آزاد ابهر، 1389.

مایر، اسکات؛ دیویس، سوزان. اصول و مهارتهای مشاوره. ترجمۀ کیانوش زهرا کار، زهرا کهلوئی. تهران: روان، 1387.

گلدارد، دیوید. مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره: آموزش مهارتهای خرد در مشاوره فردی. ترجمۀ سیمین حسینیان. تهران: دیدار، 1374.

یعقوبی همگینی، فرزین.ابزارهای موفقیت در مشاوره. تهران: فردای فرهیختگان، 1382.

اقدسی، علی نقی. چشم اندازی بر راهنمایی و مشاوره:کاربردها. تبریز: دانشگاه آزاد(تبریز)، 1384.

آخوندی، نیلا. روانشناسی راهنمایی و مشاوره(رشته روانشناسی). ویراستار: علیرضا آقا یوسفی. تهران: دانشگاه پیام نور، 1389.

محدثی، جواد. مشاوره. مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.1387.

رنجبر، براتعلی. مهارتهای عملی مشاوره: راهنمای آسان... مشهد: آهنگ قلم، 1388.

جعفری بلالمی، نادر. اصول و فنون مشاوره: تکنیک های خرد و مهارتهای اساسی برای دانشجویان مشاوره. بابلسر: نتیجه، 1386.

اوستین، لئونارد. مقدمات مشاوره. ترجمۀ امیر خطیبی. تهران: رشد، 1387.

اصغری پور، حمید. کلیات راهنمایی و مشاوره. مشهد: تمرین، 1380.

آصف پور وکیلیان، منوچهر؛ کرباسی، منیژه. مقدمات راهنمایی و مشاوره(رشته علوم تربیتی). تهران: دانشگاه پیام نور،[بی تا].

علیزاده، محمد جواد. اصول مشاوره و راهنمایی. تهران: پیام بهروش، 1387.

کشاورز، محمد صالح. مشاوره، قفل ها و کلیدهای سلامت روان. جیرفت: دانشگاه آزاد اسلامی، 1388.

 

حسینیان، سیمین. اخلاق در مشاوره و روانشناسی، مبانی و اصول. تهران: کمال تربیت، 1387.

پورشجاعی، عبدالرحیم. بنیان های کاربردی مشاوره. دزفول: اهوراقلم، 1383.

جعفری گیلانده، لطیف. کلیات راهنمایی و مشاوره. اردبیل: حافظ اندیشه، 1388.

مردی، مجید. آشنایی با اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره. تهران: ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی ،اداره بهداشت و درمان، 1388.

قاضی، قاسم. روش ها و تکنیک های مشاوره و روان درمانی. تهران: جهاد دانشگاهی، 1370.

نوروزی جونییانی، سعید. مهارتهای مشاوره، تهران: سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی، 1379.

شاکری رودبارکی، رضا. مشاوره کاربردی. قم: نصایح، 1381.

حسینی، مهدی. اصول و روش های راهنمایی و مشاوره. تهران: رشد، 1386.

اوکان، باربارا. تکنیک های مصاحبه و مشاوره. ترجمۀ شهرام محمد خانی. تهران: طلوع دانش، 1382.

 

روزنتال، هوارد. 55 اصل قبل از اینکه اولین مراجعتان را ببینید. ترجمۀ سرکوت تاربی، مصطفی تبریزی. تهران: اندیشه آور، 1387.

بولین، جان چارلز؛ پاتریک بی. حالی؛ آیلین، پتی رایلی. کارآموزی و انترنی: راهنمای مشاوره و روان درمانی. ترجمۀ فروغ حسن شعبانی، فاطمه نصیری. تهران: ساءسی،1387.

قشلاقی، محمد. روانشناسی مشاوره و راهنایی(مبانی، اصول، تکنیک ها). اصفهان: مانی، 1373.

مایر، اسکات. ارکان اساسی مشاوره. ترجمه و اقتباس یوسفعلی  عطاری. تهران: اندیش ورزان، 1376.

رابرت لوئیس، گیبسن. مبانی مشاوره و راهنمایی. ترجمۀ و ویرایش باقر ثنایی. [تهران:][بی نا]، 1373.

یعقوبی همگینی، فرزین.ابزارهای موفقیت در مشاوره. تهران: فردای فرهیختگان، 1382.

ایلین، ملین. آشنایی با اصول و مهارتهای مشاوره. ترجمۀ عباس ارکانیان، عباس حسنی، زهرا قادری. تهران: چغا، 1380.

تهیه کننده: علیرضاکریمی(دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره)

 


دسته بندی : مـعـرفـی کـتـاب و مـشـاهـیـر